Hvem er vi?

Danske muslimer har behov for et pålideligt rådgivningscenter, som netop kan hjælpe individer, der ønsker at udføre deres anliggender i overensstemmelse med Islamiske retningslinjer.


Center for Dansk Islamisk Rådgivning sigter derfor efter at yde professionel rådgivning, vejledning samt løsninger baseret på Islamiske principper og værdier. Center for Dansk Islamisk Rådgivning blev etableret i januar 2021. Teamet består af kompetente fagfolk med mange års erfaring med ægteskabsrådgivning, familierådgivning og psykologsamtaler. Mange individer samt ægtepar har allerede haft stor gavn af vores rådgivere.


Rådgiverteamet består af uddannede socialrådgivere, psykologer og retslærde. Derudover har alle i teamet et grundig viden om de Islamiske principper samt retningslinjer indenfor familieanliggender. Center for Dansk Islamisk Rådgivning har til formål at være til gavn for individer, ægtepar og familier som står i en svær situation i livet.

Hvad kan du forvente?

· Professionelle rådgivere med faglig ballast.       

· Løsningsfokuseret tilgang i overensstemmelse med Islamisk retslære.    

· Tryg atmosfære, hvor du bliver hørt og set.   

· Rådgiveren vil agere upartisk overfor alle parter.

· Fortrolighed er vigtig for os! Rådgiverne har tavshedspligt, hvilket betyder at din sag IKKE bliver oplyst til andre parter.

· Alle data vil blive holdt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.  

Vores kontor

Alle sager vil blive behandlet på Center for Dansk Islamisk Rådgivnings moderne kontor.

Mød vores fantastiske team

Ahmad

Rådgiver

Ahmad er uddannet socialrådgiver. Ahmad har mange års erfaring med rådgivning og vejledning, især indenfor familieområdet. Ahmad har studeret Islam med anerkendte lærde i Danmark og i udlandet. Hos Ahmad kan du trygt tale om det du har behov for. Ahmad vil under samtalen komme med praktiske råd, således, at du kan tage hjem og arbejde på disse redskaber. Du vil opleve Ahmad som værende forstående, lyttende og anerkendende.

Massoud

Psykolog

Massoud er uddannet psykolog, og har flere års studier og erfaringer bag sig. Massoud har således kendskab til en række psykologiske teorier og arbejdet med forskellige terapiformer. Desuden har Massoud kendskab til en række islamiske videnskaber, herunder islamiske forståelser af menneskets psykologi, som på forskellige måder kan inkorporeres i samtalen. Hos Massoud foregår samtalerne i dit tempo, og du bestemmer selv hvad du ønsker at bringe op.

Aisha

Rådgiver

Aisha er uddannet socialrådgiver. Aisha har mange års erfaring med rådgivning og vejledning af blandt andet udsatte børn og unge samt deres familier. For Aisha er det vigtigt, at den rådsøgende føler sig tryg i samtalen. Derudover vil du opdage, at Aisha forholder sig neutral i samtalerne. Du får mulighed for at tale om de problematikker som du er mest optaget af, og som bekymrer dig allermest. Desuden vil Aisha give dig nogle konkrete værktøjer, som passer til din situation.


Nabeel

Psykolog

Nabeel er uddannet psykolog. Nabeel finder det spændende samt udfordrende, at tage komplekse begreber og termer, og oversætte dette til et letforståeligt og brugbart sprog i mødet med klienter. Nabeel er drevet af at hjælpe mennesker som oplever sig psykisk fastlåst, til at opnå bevægelse i retning af deres mål. Nabeel har mange års erfaring med behandling af mennesker med personlighedsforstyrrelser, funktionelle lidelser, angst, stress, udbrændthed og depression. Derudover har Nabeel ligeledes erfaring med ADHD, autisme, bipolare lidelser, PTSD og dobbelt diagnose patienter.

Er du i tvivl om du har behov for rådgivning? Kontakt os gerne.

Det kan være svært at vurdere, om man som individ eller ægtepar har behov for rådgivning. Derfor hører vi gerne fra dig, hvor vi sammen kan sparre inden du tager beslutningen. Klik her.