Vores ydelser

En velsignet start

For jer som skal til at giftes eller som lige er blevet gift. Ved du hvem du skal giftes med? Eller hvem du lige er blevet gift med? Har I forventningsafstem? Forberedelse og forventningsafstemning er altafgørende for et godt og stabilt ægteskab, og som vil have en forebyggende effekt.

Efter mange års ægteskabsrådgivning, har man desværre

opdaget en bekymrende tendens. Oftest kommer parrene først til os, når det

virkelig brænder på.


Som rådgiver opdager man hurtigt, at de i processen inden vielsen ikke har drøftet, eller forventningsafstemt, nogle af de vigtigste

emner, eller spørgsmål, inden for ægteskabet. Man indser, at processen har

været ualmindeligt hurtig og uden dybere overvejelser omkring, hvem man

egentlig skal til at giftes med, eller allerede er blevet gift med.


Dette skaber en del udfordringer senere i forholdet. Det viser sig, at man er blevet gift med en helt anden personlighed, end den, man troede, man kendte. Derfor vil vi i Center for Dansk Islamisk Rådgivning tilbyde ydelsen En velsignet start.


En velsignet start giver dig/jer som skal til at giftes, eller lige er blevet gift, muligheden for at forventningsafstemme med hinanden, inden I virkelig starter jeres rejse som ægtefæller. Derudover bliver I vejledt til at I sammen kan lave en vision for jeres ægteskab. Tag ikke let på dette. Forberedelse og forventningsafstemning er altafgørende for et godt og stabilt ægteskab, og som vil have en forebyggende effekt.


Gør I dette på den rette måde, vil dette gavne jer og jeres ægteskab.


Følgende emner vil blandt andet blive adresseret:

- Drømme/Mål/Vision for jeres ægteskab

- Økonomi/beskæftigelse

- Rollefordeling

- Spiritualitet/Iman

- Børn

- Svigerfamilie

- Kommunikation

- Kærlighed


Psykologsamtale

Har du det svært psykisk eller har du bare brug for at dele dine tanker? Har du prøvet at hjælpe dig selv, men føler, at du kommer ingen vegne? En psykolog kan hjælpe dig på din vej.

Hos os fokuserer vi på helhedsbilledet. Det betyder, at vi tager højde for biologiske, sociale, psykiske og spirituelle faktorer, der kan påvirke din tilstand.

Du møder en psykolog med religiøs viden og kulturel forståelse, som lægger stor vægt på at opbygge tillid og trygge rammer, således at du i ro kan fokusere og finde lysten til at skabe ændring i dit liv.

Om du kæmper med stress, angst, depression eller noget helt fjerde, byder vi dig velkommen. Terapiforløbets varighed kan variere ift. problemet og dine ønsker, og vi gør en indsats for at skræddersy samtalen til dine problemer og behov.

Din første samtale hos en psykolog

Når du kommer til din første samtale hos en psykolog, kan der være del spørgsmål omhandlende, hvordan det kommer til at være.

Til din første samtale vil du tale med vores psykolog Nabeel Butt (ved fysisk samtale), eller Malek Ismail (virtuelt). Har du ved den første samtale et særligt ønske om at tale med vores kvindelige psykolog, Rima Hawa, så angiv dette i bookingen.

Det er vigtigt for os, at du får tilbudt et trygt rum, hvor du kan tale ud! Til din første samtale kan du forvente, at der vil blive stillet en del spørgsmål, så vi kan blive klogere på dig og dine udfordringer. Når vi sammen har skabt et overblik over din situation, vil vi i fællesskab klarlægge dine ønsker og mål for terapien, således at vi sikrer os, at vi arbejder med noget, der både er meningsfuldt og vigtigt for dig.

Måske har du et ønske om blot en enkelt samtale, eller måske har du behov for et forløb. Hvis vi sammen vurderer, at vi bedst kan hjælpe dig, er der mulighed for at tilbyde et forløb på ca. 10 samtaler (eller efter behov). Du vil få mulighed for at tale med én af vores psykologer, eller blive skrevet op på vores venteliste, indtil en psykolog bliver ledig.

Ægteskabsrådgivning

Oplever I problemer i jeres parforhold? Måske har I mange skænderier, er dårlige til at kommunikere eller noget helt tredje? Center for Dansk Islamisk Rådgivning kan hjælpe jer.

I alle ægteskaber vil der med tiden opstå udfordringer, men hvis I har de rette værktøjer og viden om, hvordan I kan overkomme udfordringerne, kan I komme langt. Dette vil vi hjælpe jer med.


Et godt ægteskab er grundlaget for et godt liv samt et succesfuldt familieliv. Derfor betyder ægteskabet så meget for os som mennesker. Hvis ægteskabet ikke fungerer, har det direkte eller indirekte negativ påvirkning på andre sfærer i vores liv. Mange i dag går igennem en skilsmisse, og årsagerne kan være mange. Manglende kommunikation, manglende respekt, manglende tillid eller hvis den ene eller begge ikke lever op til sit ansvar i ægteskabet.


Center for Dansk Islamisk Rådgivning er klar til at hjælpe jer igennem denne svære tid. Vi er af den opfattelse, at i de fleste tilfælde er der godhed i forsoning, mens i andre tilfælde er forsoning ikke den bedste løsning. Derfor vil vi sammen med jer kigge på jeres specifikke situation og hjælpe jer bedst muligt.

Familierådgivning

Har du udfordringer med familien? Oplever du, at familien mistrives? Er du og et andet familiemedlem uenige eller har nogle konflikter, så er vi klar til at hjælpe jer.

Alle familier oplever i nogle perioder, at familielivet er udfordrende at være i. Forholdet til vores børn, forældre eller andre familiemedlemmer er vigtigt for os og vi ønsker at have sunde relationer til vores nærmeste.

Hvis vi igennem en længere periode er bekymrede for familiens trivsel samt udvikling, er det vigtigt at få hjælp til at håndtere udfordringerne bedst muligt. Det kan være, at du som forælder er bekymret for dit barns trivsel eller udvikling.

Disse udfordringer kan vi hjælpe jer med at få behandlet, og sammen finder vi en god løsning til dig og din familie. Vi rådgiver i alle slags familierelaterede udfordringer.

Anden rådgivning

Har du behov rådgivning eller sparring i andre anliggender, så kontakt os gerne. Vi står klar til at hjælpe dig så godt vi kan.

Er du i tvivl om du har behov for rådgivning? Kontakt os gerne.

Det kan være svært at vurdere, om man som individ eller ægtepar har behov for rådgivning. Derfor hører vi gerne fra dig, hvor vi sammen kan sparre inden du tager beslutningen. Klik her.